Vel Ment

Af en Redningslæges Erindringer


If you don't understand Danish, this long story "Vel Ment" ("With the Best Intentions") will be impossible to read. It deals with my experiences as an emergency physician in Germany 1981-97 and includes some autentic illustrations. An English translation is now available on this homepage.
 

Jeg var aktiv som redningslæge (Notarzt) i Tyskland fra april 1981 til 1997, i hvilket tidsrum jeg har haft ca. 2000 udrykninger, dels til lands med udrykningsvogn og vagt hjemmefra, dels med helikopter. Selvom dette arbejde bar tyngdepunktet i min interesse og medicinske publikationer, først og fremmest min lærebog "Prehospital Emergency Medicine", var det dog kun et bijob. Som hovedbeskæftigelse har jeg siden 1982 været overlæge på anæstesiafdelingen i Lörrach. Da jeg nu har kvitteret det ellers så spændende arbejde i redningstjenesten, har jeg fulgt rådet fra min gode ven, Dr. Gregor Jemec, om at beskrive nogle af mine oplevelser i redningstjenesten. Disse sættes i særligt relief af konsekvenser de fik - eller skulle have haft.

VEL MENT indeholder følgende kapitler (hvoraf nogle er fælles om en link):

I dødens skygge (uden illustrationer)
Nye metoders tilfældige frembringelser
Kunne de have været reddet?
Nyheder vs. gammel standard
Frustration med forbrændinger
Redningsteknik
Et snavset job
Åndenød
Problemer tårner sig op
De største ulykker (uden illustrationer)
Flødeskum og flaps


Udrykningerne fandt overvejende sted i "Kreis Lörrach" (Lörrach's Amt):

Figur 1: Geografisk omrids.

Revised May 15, 2001

Tilbage til index